·         Mi Tetuo  違いを教えて下さい。
Tức là:

·         Tôi đến Việt Nam 4 tháng trước. 私は4か月前にベトナムに行った
Tôi đến Việt Nam trước 4 tháng. 4か月前にベトナムに行くはずだった。

·         これでいいですか?

o     

Mi Tetuo 同じ? Thu Mơ Nguyn Mi Tetuo先生、同じじゃない

Thu Mơ Nguyn Tôi đến Vit Nam 4 tháng trước: s vic đã xy ra ri đã là quá kh ri

có nghĩa là 4 tháng trước Bác Mi đã có mt Vit Nam ri

 

Tôi đến Vit Nam trước 4 tháng: câu này thuc v d đnh, ví d Bn ca Bác Mi có kế hoch s đến Vit Nam vào tháng 8, còn Bác Mi s đến trước 4 tháng: có nghĩa tháng 4 này Bác Mi s đến Vit Nam.

 

Hihi, Cháu gii thích vy không biết Bác Mi có hiu không? c lp ai có ý kiến khác gii thích cho Bác Mi đi c nhà ơi.

 

Thanh Phương Câu 1 nghĩa là tôi đã đến vit nam 4 tháng trước đây (đã qua cách đây 4 tháng ri). Câu 2 nghĩa là làm trước so vi kế hoch đã đt ra, ví d: tháng 1/2013 bác Mi d đnh s đến vit nam vào tháng 8/2013, nhưng do điu kin khiến bác thay đi kế hoch và đến vit nam vào tháng 4/2013 ch không phi là tháng 8 na, tc là sm hơn so vi d đnh 4 tháng. Câu này không hn là quá kh hay tương lai, vì còn tùy vào thi đim nói câu này bác Mi đã đến vit nam hay chưa. Nếu lúc nói câu này bác mi đã Vit nam ri thì câu nay thuc câu K li s vic đã xy ra, ging như nh li/hi tưởng li. Còn nếu vào lúc nói câu này Bác chưa Vit nam thì nó thuc d đnh tương lai bác s làm. Nhìn chung trong tiếng vit, đ phân bit quá kh hay tương lai thì nên dùng thêm 2 "tr t" ĐÃ (cho thi quá kh) và S (cho thi tương lai), nếu có thêm 2 tr t này thì không cn phi biết bi cnh người nghe cũng biết là bác đang nói v quá kh đã xy ra hay tương lai.

 

Thanh Phương Câu 1 nghĩa là tôi đã đến vit nam 4 tháng trước đây (đã qua cách đây 4 tháng ri). Câu 2 nghĩa là làm trước so vi kế hoch đã đt ra, ví d: tháng 1/2013 bác Mi d đnh s đến vit nam vào tháng 8/2013, nhưng do điu kin khiến bác thay đi kế hoch

 

Thanh Phương cháu không hiu rõ dng ý ca bác Mi khi post 2 câu này lên, nhưng cháu thy bn Thu Mơ Nguyn comment và kêu gi comment nên cháu mn phép xin được bày t ý kiến như vy. Có gì chưa đúng mong mi người và bác Mi đóng góp

 

·         ダオ ヴァン

Bác Mi ơi Câu Tôi đến Việt Nam 4 tháng trước để chỉ việc này đã hoàn thành trong quá khứ. Còn câu sau " tôi đến Việt Nam trước 4 tháng" là được dùng để nói khi kế hoạch -計画- của Bác Thầy đổi -変化-. Vd: Bác định đến vn tháng 10 năm 2013 nhưng tháng 6-2013 Bác đã đến rồi, nghĩa là Bác đến vn trước 4 tháng so với kế hoạch ban đầu.