Tù nhân
tù nhân
                          囚人   笑い話100 19/04/2003
 
 Sau khi chia tay chồng đang bị ngồi tù, người vợ tới gặp quản tù đề nghị ông ta giảm nhẹ công việc cho chồng.
 Sau khiあとで chia tay別れる chồng夫 đang進行形 bị ngồi tù刑務所 quản tù刑務官 đề nghị頼む giảm nhẹ減ずる công việc仕事
刑務所に入れられている夫と別れた後で、妻は刑務官に会って夫の労働を軽くするよう頼んだ。
Bà yên tâm, tù nhân của chúng tôi chỉ phải làm công việc rất nhẹ nhàng là dán hộp thôi.
 yên tâm安心する tù nhân囚人   nhẹ nhàng軽い dán hộp箱の糊付け thôiですよ
「安心して下さい。ここでの囚人の仕事は軽いですよ。ただの箱の糊付けだけですから。」
Thế sao chồng tôi lại bảo đêm nào cũng phải đào hầm từ phòng giam ra ngoài.
Thế sao chồng tôi lại bảo đêm nào cũng phải đào hầm từ phòng giam ra ngoài.
「ではどうして、毎晩牢屋から外に出るトンネルを掘ってるの?」