Các ông chồng nghĩ gì về vợ ?
Các ông chồng夫たち nghĩ gì何を考える về vợ女房について
                                     女房を考える 1       笑い話113  26/04/2003
"Vẫn biết lấy vợ là phải chọn lựa kỹ càng dù bác là người tục huyền và tuổi tác cũng không còn trẻ nữa, nhưng sao bác cứ phải chọn người có hình dáng, chiều cao tương tự như người vợ đã mất ?"
 lấy vợ嫁を貰う chọn  lựa選ぶ kỹ  càng注意深い dùだが bác年配 người tục huyền後家を貰う tuổi tác高齢 trẻ若い nữa再び
 hình dáng外形 chiều cao高さ t
ương tự相似 nhưような người vợ奥さん đã mất死んだ
「嫁を貰うって事は真剣に選ばなければならないにもかかわらず、もう若くは無い貴方が高齢で後家を貰うのに、
なぜ亡くした妻と同じようなスタイルの人を選ぶんだい?」
"Có phải bác không thể nào quên được hình ảnh thân quen của người vợ quá cố ?"
Có phảiですか? không thể nàoどのようにしても quên忘れない hình ảnhイメージ thân quen親友の quá cố死んだ(丁寧語)
「貴方は死んだ奥さんの事を忘れられないんじゃないのか?」
Quên cái lý do ấy đi, điều quan trọng là người vợ đã mất của tôi để lại quá nhiều quần áo, tôi muốn người thay thế của cô ấy tận dụng chúng.
Quên cái lý do ấy điそれは忘れてくれ điều事 quan trọng大切 quần áo洋服 tận dụng古くてもまた使う chúng古い服
「そうではないんだよ、大事な事は妻が使っていた古い洋服をまた着て欲しいからだよ、、、。」