sát hạch
sát hạch
                                知能テスト      笑い話3  19/04/2003
 
Một anh chàng đang được sát hạch để chọn trợ lý cho giám đốc.
Một anh chàng đang được sát hạch để chọn trợ lý cho giám đốc.
社長の補佐を決める知能テストを若者がしていた
Nếu cậu đang lái chiếc xe hơi đời mới, trên xe ngoài chỗ ngồi của tài xế ra chỉ còn một chỗ.
Nếu cậu đang lái chiếc xe hơi đời mới, trên xe ngoài chỗ ngồi của tài xế ra chỉ còn một chỗ.
「もしお前が新しい車を運転していて、運転手の座席以外の場所は一つしかないときに、
Dọc đường, cậu gặp ba người đều yêu cầu cho quá giang. 
Dọc đường, cậu gặp ba người đều yêu cầu cho quá giang. 
通りで川を渡ろうとしている三人に会った。
Đó là giám đốc của cậu, một ông già và một cô gái đẹp. Cậu sẽ cho ai lên xe?
Đó là giám đốc của cậu, một ông già và một cô gái đẹp. Cậu sẽ cho ai lên xe?
それはお前の社長、老人、美女だ。お前は誰を車に乗せるか?」
Tôi sẽ nhảy xuống đưa chìa khóa cho giám đốc chở ông già về giùm, còn Tôi thì đi chung đoạn đường với cô gái xinh xắn kia.
Tôi sẽ nhảy xuống đưa chìa khóa cho giám đốc chở ông già về giùm, còn Tôi thì đi chung đoạn đường với cô gái xinh xắn kia.
「 私は鍵を持って急いで降りて、老人を車に乗せるために社長に鍵を渡します。キレイな女性は私と一緒に歩いて行きます。」