Ý kiến trái chiều 2
Ý kiến意見 trái chiều反対の方向=違うこと
考えが違う 2
                  笑い話 98  04/03/2003
Ông chồng xem chương trình trượt băng nghệ thuật trên tivi, bỗng buột miệng khen:
Ông chồng夫 xem見る chương trình番組 trượt băngスケート nghệ thuật芸術 trên tiviテレビで , bỗng buột突然 miệng khen誉める
夫は芸術的なスケートの番組を見て、突然ほめて言った。
Chà, cô vận động viên này trẻ lâu thật.
Chàありゃ cô女子 vận động viên運動員   trẻ lâu若々しい thật実に
.へぇ、この女子スポーツ選手は実に若々しいなぁ。
 Bà vợ bực mình:
 Bà vợ妻 bực mìnhイライラする
妻はイライラして言った。
Thì thịt để trên đá lạnh bao giờ chẳng tươi lâu hơn.
Thìでは thịt肉   đá lạnh氷 bao giờいつ chẳng否定詞 tươi新鮮 lâu hơnより長く
そりゃそうでしょうよ。氷の上にいりゃ、いつまでも肉は新鮮ですからね!